Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 1.

No.
102

Zij, die op 1 Mei 1951 lid zijn van dezelfde kerkeraad en elkander in de eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap bestaan, blijven in de kerkeraad zitting houden, tot hun lopende zittingstijd is beëindigd.