Ordinantie voor de catechese.

 

III. De catecheet.

Artikel 9.

De catecheet.

Lid
2

Na verkregen overeenstemming tussen de betrokken predikant en de kerkeraad kunnen de voorbereidende, de gewone en de voortgezette catechese mede worden opgedragen aan daartoe bekwame en begaafde ouderlingen of aan catecheten, die tijd, plaats, leerstof en methode vaststellen in overleg met de kerkeraad.