Ordinantie voor de catechese.

 

III. De catecheet.

Artikel 9.

De catecheet.

Lid
1

De gewone catechese geschiedt in de regel, de voorbereiding tot de openbare belijdenis — behoudens zeer bijzondere gevallen — steeds door de predikant.