Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
5

Weigert de kerkeraad de gevraagde toestemming te verlenen, dan kan het betrokken gemeentelid zich beroepen op de provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.