Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
4

De kerkeraad der gemeente, in welke midden de openbare belijdenis des geloofs heeft plaatsgevonden, zendt in dat geval binnen acht dagen een verklaring daarvan aan de kerkeraad van de woonplaats van de nieuwe lidmaat, waarop tot diens inschrijving in het lidmatenboek der gemeente wordt overgegaan.