Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
3

Zo het betreft het doen van belijdenis, is een verklaring vereist, dat de voorbereiding en het onderzoek door die kerkeraad hebben plaatsgevonden en deze tegen zijn opneming onder de belijdende leden geen bezwaar heeft.