Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 8.

Het doen van belijdenis in een andere gemeente.

Lid
2

Wanneer de kerkeraad van de woonplaats binnen vier weken niet aan het in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzoek tot het geven van een verklaring heeft voldaan, wordt hij geacht, tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar te hebben.