Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
4

Lidmaten, die zich van de Kerk hebben afgescheiden, doch begeren wederom in haar midden te worden opgenomen, beantwoorden voor de kerkeraad, of een commissie uit zijn midden, opnieuw de belijdenisvragen, in het formulier gesteld.