Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
2

Indien de belijdenis des geloofs om gewichtige redenen, naar het oordeel van de kerkeraad, niet in een kerkdienst kan plaats hebben, geschiedt zij ten overstaan van de kerkeraad of een commissie uit zijn midden.