Ordinantie voor de catechese.

 

II. De openbare belijdenis des geloofs.

Artikel 7.

De opneming onder de belijdende leden.

Lid
1

Zij, die door de kerkeraad tot de openbare belijdenis des geloofs zijn toegelaten, worden — na aan de gemeente te zijn voorgesteld — in een kerkdienst, bij voorkeur op Palmzondag, onder de belijdende leden der gemeente opgenomen, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk, en in het lidmatenboek der gemeente ingeschreven.