Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 6.

Algemene regelen voor de catechese.

Lid
6

Zo nodig benoemt de kerkeraad uit zijn midden en uit de lidmaten der gemeente een commissie van bijstand voor de catechese, hetgeen in elk geval geschiedt, zo in de gemeente een of meer catecheten werkzaam zijn.