Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 6.

Algemene regelen voor de catechese.

Lid
5

Bij afwezigheid, vertrek of overlijden van de predikant stelt de kerkeraad deze lijsten aan de waarnemer of opvolger ter hand, terwijl bij verhuizing van de catechisant naar elders, de op diens catechese betrekking hebbende gegevens aan de kerkeraad der gemeente van vestiging worden toegezonden.