Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 6.

Algemene regelen voor de catechese.

Lid
4

Zij, aan wie het geven van catechisatie is opgedragen, houden lijsten bij met namen en adressen van degenen, die catechetisch onderricht ontvangen, en doen daarop aantekening van de presentie der leerlingen, van de leerstof, die wordt behandeld en van de methode, welke daarbij wordt gevolgd.