Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 6.

Algemene regelen voor de catechese.

Lid
3

Het college van kerkvoogden stelt een geschikte localiteit en de noodzakelijke leermiddelen ter beschikking.