Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 6.

Algemene regelen voor de catechese.

Lid
2

Met name worden daarbij gebruikt de Heidelbergse catechismus, de catechismus van Genève en andere, door de generale synode aanbevolen, leerboeken.