Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 6.

Algemene regelen voor de catechese.

Lid
1

Tijd en plaats van de catechisatie worden vastgesteld door de predikant, in overleg met de kerkeraad, terwijl over de keuze van leerstof en methode van de catechese, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling der leerlingen en het milieu, waarin zij leven, tevoren de kerkeraad wordt geraadpleegd.