Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 5.

De voortgezette catechese.

Lid
3

De voortgezette catechese heeft ten doel de belijdende leden tot diepere kennis van het Woord Gods en de wegen der Kerk te brengen, de gemeenschap te versterken en het apostolaat der gemeente in de wereld te bevorderen.