Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 5.

De voortgezette catechese.

Lid
1

De voortgezette catechese wordt gegeven aan de belijdende leden der gemeente.