Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 4.

De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs.

Lid
4

Nadat de voorbereiding, welke als regel gedurende tenminste zes opeenvolgende maanden getrouw door de leerling moet zijn bijgewoond, is voltooid, vergewist de kerkeraad of een delegatie van deze zich van de bereidheid van de leerling tot de openbare belijdenis des geloofs en van de door hem verkregen kennis, teneinde hem tot deze belijdenis en daardoor tot het Heilig Avondmaal te kunnen toelaten.