Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 4.

De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs.

Lid
3

Bij deze voorbereiding worden de leerlingen geleid tot het persoonlijk gebruik van de bijbel, vertrouwd gemaakt met het belijdenis- en leerboek en het dienstboek der Kerk, en bepaald bij de roeping van het belijdend lid der gemeente van Christus.