Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 4.

De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs.

Lid
2

Aan de voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs nemen slechts zij deel, die gedurende tenminste twee jaren de gewone catechisatie hebben gevolgd, behoudens ontheffing van deze bepaling, te verlenen door de kerkeraad.