Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 4.

De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs.

Lid
1

De voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs vangt gewoonlijk niet eerder aan dan op de leeftijd van omstreeks achttien jaar.