Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 3.

De gewone catechese.

Lid
2

Deze catechese omvat
kennis van de bijbel,
elementaire kennis van de belijdenis der Kerk,
hoofdzaken van de geschiedenis der Kerk, in het bijzonder van de Reformatie, en der zending,
kennis van het kerkboek, en
oefening in het kerklied.