Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 2.

De voorbereidende catechese.

Lid
3

De voorbereidende catechese omvat
het in aanraking brengen met de inhoud van de bijbel,
het bekendmaken met belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Kerk en zending, en
kennis van en oefening in het christelijk lied.