Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 1.

Wat de catechese omvat.

Lid
2

Bij de catechese worden onderscheiden
de voorbereidende catechese,
de gewone catechese,
de voorbereiding tot de openbare belijdenis des geloofs, en
de voortgezette catechese.