Ordinantie voor de catechese.

 

I. De catechese.

Artikel 1.

Wat de catechese omvat.

Lid
1

Het catechetisch onderricht omvat
het lezen en verstaan van de Heilige Schrift,
de kennis van de belijdenis der Kerk,
van de geschiedenis der Kerk, en
van het kerkboek.