Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 4.

Het dooplidmaatschap.

Lid
4

Meerderjarigen, doopleden van een andere kerkgemeenschap, overkomende naar de Hervormde Kerk, stellen zich daarmede onder haar pastorale zorg.