Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 3.

De bediening van de Doop.

Lid
7

De kerkeraad schrijft de namen van hen, die ter plaatse de Doop hebben ontvangen in een doopboek in, evenals — onder vermelding van datum en plaats — de namen van elders gedoopten en geeft een verklaring af, dat de Doop aan de betrokkene is bediend.