Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 3.

De bediening van de Doop.

Lid
5

De Doop zal zo mogelijk geschieden in tegenwoordigheid van de vader en de moeder en vindt plaats met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk; de ouders beantwoorden in de regel beiden de doopvragen, tenzij bij de kerkeraad bezwaren bestaan.