Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 3.

De bediening van de Doop.

Lid
3

Indien de kerkeraad van oordeel is, dat zeer bijzondere omstandigheden daartoe nopen, kan, mits kerkeraad en gemeente daarbij vertegenwoordigd zijn, de Doop ook buiten een kerkdienst der gemeente worden bediend.