Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
8

De kerkeraad der gemeente, in welker midden de Doop plaats heeft, doet binnen acht dagen na de bediening daarvan mededeling aan de kerkeraad der gemeente, waartoe het kind behoort.