Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
5

Kinderen, tot een andere (wijk)gemeente der Hervormde Kerk behorende, worden niet gedoopt, dan nadat door de ouders of verzorgers van dat kind aan de kerkeraad de schriftelijke toestemming van de kerkeraad dier andere gemeente is overgelegd.