Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
2

De kerkeraad beslist, met inachtneming van de adviezen der meerdere vergaderingen, over de toelating tot de Doop en inzake vragen, welke uit de dooppraktijk opkomen.