Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 2.

De toelating tot de Doop.

Lid
1

De ouders, die de bediening van de Doop aan hun kind begeren, delen dit tenminste acht dagen tevoren bij monde van tenminste een hunner mede aan de kerkeraad of aan een doopcommissie uit de kerkeraad, die in bijzondere gevallen afwijking van deze termijn kan toestaan.