Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 1.

Het opzicht over de bediening van de Doop.

Lid
4

De in deze ordinantie aan de kerkeraad opgedragen zaken worden namens deze verricht door het consistorie.