Ordinantie voor de bediening van de Heilige Doop.

 

Artikel 1.

Het opzicht over de bediening van de Doop.

Lid
3

De kerkeraad waakt bij het opgroeien der kinderen over de band door Doop en doopbelofte bevestigd tussen het kind en zijn ouders met de Kerk.