Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 7.

De fondsen voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
3

Voor het beheer, de administratie en de beslissing over de besteding van de gelden dezer fondsen zijn dezelfde bepalingen van kracht als terzake gegeven ten aanzien van de kas voor de vorming van de dienaren des Woords.