Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 7.

De fondsen voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
2

Als zodanig zullen er in ieder geval zijn een fonds voor het theologisch hoger onderwijs der Kerk en een studiefonds.