Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 7.

De fondsen voor het theologisch hoger onderwijs.

Lid
1

De voor het theologisch hoger onderwijs der Kerk nodige generale fondsen worden gevormd bij besluit van de genereale financiële raad.