Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 6.

De kas voor de vorming van de dienaren des Woords.

Lid
1

De onkosten der Kerk, aan opleiding en vorming verbonden, worden bestreden uit een kas voor de vorming van de dienaren des Woords.