Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 4.

De inschrijving in het album.

Lid
3

In het album der Kerk worden ook ingeschreven vrouwelijke theologische studenten, die het kerkelijk examen wensen af te leggen.