Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 4.

De inschrijving in het album.

Lid
2

Voor de inschrijving in het album en voor het afleggen van de kerkelijke examens zijn inschrijvings- en examengelden verschuldigd, waarvan het bedrag, onder goedkeuring van het breed moderamen der synode, wordt vastgesteld door de commissie voor het theologisch hoger onderwijs.