Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 4.

De inschrijving in het album.

Lid
1

Zij, die begeren tot dienaar des Woords in de Hervormde Kerk te worden gevormd, laten zich van de aanvang hunner studie af telken jare inschrijven in het album der Kerk, met dien verstande, dat de inschrijvingsgelden niet meer dan viermaal verschuldigd zijn.