Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
9

Het onderwijs vanwege de Kerk wordt gegeven in
bijbelse theologie,
dogmatiek,
christelijke ethiek,
wezen en geschiedenis van het apostolaat,
praktische theologie,
geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk en van haar symbolische en liturgische geschriften,
kerkrecht,
en voorts in die vakken, waarin de generale synode het onderwijs alsnog noodzakelijk of wenselijk acht.