Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
6

Hij, die tot kerkelijk hoogleraar is benoemd of met een bepaalde opdracht is belast, belooft, vóór het tijdstip, waarop die benoeming of opdracht ingaat, ten overstaan van het moderamen der generale synode, dat hij bij zijn arbeid aan de opleiding en vorming van de dienaren des Woords zich naar art. X der kerkorde zal bewegen in de weg van het belijden der Kerk, het opzicht der generale synode daarover aanvaardt, zich zal onderwerpen aan de regelen van de orde der Kerk en zal medewerken aan de opbouw van de Hervormde Kerk als openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke Kerk.