Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
5

Hij, die benoemd is tot kerkelijk hoogleraar, verklaart binnen vier weken, of hij deze benoeming aanvaardt.