Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
4

Tot kerkelijk hoogleraar zijn benoembaar zij, die — behoudens door de generale synode van deze voorwaarde te verlenen ontheffing — tenminste vijf jaren als dienaar des Woords de Hervormde Kerk hebben gediend.