Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
3

De generale synode kan, indien de omvang van het werk dat vereist, overgaan tot de benoeming van docenten vanwege de Hervormde Kerk.