Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
15

Behoudens dispensatie in bijzondere gevallen door het moderamen der generale synode te verlenen, heeft de kerkelijke hoogleraar zijn woonplaats binnen de grenzen van de burgerlijke gemeente, in welke de betrokken universiteit is gevestigd.