Ordinantie voor de opleiding en vorming van de dienaar des Woords en voor de theologische arbeid der Kerk.

 

I. Opleiding en vorming.

Artikel 3.

De kerkelijke hoogleraren.

Lid
14

Bij afwezigheid of ontstentenis van een kerkelijk hoogleraar regelen de overige kerkelijke hoogleraren, onder goedkeuring van de commissie voor het theologisch hoger onderwijs, de wijze, waarop in de waarneming van zijn werkzaamheden wordt voorzien.